Våra företrädare

(V)i presenterar Johanna Svan

Först ut i presentationerna av våra kandidater kommer Johanna Svan, nummer 7 på listan till kommunfullmäktige i Håbo.

1. Varför ställer du upp som kandidat till kommunfullmäktige? Jag vill göra skillnad för Håbos unga medborgare framförallt. De som inte själva har så stor möjlighet att påverka sin vardag i förskola och skola bl.a. Jag tror att barnperspektivet riskerar att glömmas bort när pengar och annat blir inblandat, och att det då är viktigt att det finns vuxna som ALLTID tänker göra de prioriteringar som är bäst för våra yngres hälsa,  trygghet och utveckling.   Jag vill att Håbo kommun ska satsa på fler vuxna i förskolan och skolan. Så att ALLA barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Då kommer vi få en tryggare skola och unga som är bättre rustade för framtiden. 

2. Varför har du valt att engagera dig i just Vänsterpartiet? Jag har alltid varit engagerad på olika sätt för att stötta och hjälpa människor i utsatta situationer, för barns rättigheter och för rättvisa förutsättningar. Jag tror på solidaritet och att vi skulle få ett mänskligare samhälle om vi såg till att ta bättre hand om varandra. Jag vill att omtanke och solidaritet ska gå före girighet och vinstintresse. Det är inte rimligt att vissa människor får allt mer resurser medan andra får det allt svårare att få ihop det. Det är inte rimligt att de som föds med sämre förutsättningar från början, på ”fel” sida av jordklotet, i ”fel” kommun, med ”fel” kön ska stängas ute möjligheten till ett bättre liv. Vänsterpartiet har en stark och tydlig ideologi och står alltid upp för den och alla människors lika värde. Vänsterpartiet är det enda partiet som vågar säga nej till de stora bolagen som plockar ut miljardbelopp från svensk skola, vård och omsorg. Som är tydliga med att varenda skattekrona skall återinvesteras i bättre kvalitet och mer personal i dessa verksamheter.

3.Vad gör du när du inte är politiskt aktiv? Sedan 2013 arbetar jag som administratör på Barn och utbildningskontoret. Jag har två barn i förskola och skola, med allt vad det innebär att finnas där som förälder. Jag har socionomexamen i grunden och har tidigare arbetat som skolkurator sedan 2001.

 

 

 

Skriv en kommentar