artikel

Låt mobilföretagen betala för täckning i glesbygd

mobil

Vänsterpartiet föreslår att mobilföretagen ska vara med och betala för utbyggnaden av mobilnätet även på platser där det inte är kommersiellt lönsamt. Avgiften ska beräknas som en procentsats på omsättningen.
– Fungerande telefoni är en rättighet och viktigt för hela samhällsekonomin. Vi anser att det är rimligt att mobilföretagen, som tjänar väl på mobil telefoni i tättbefolkade delar av Sverige, också är med och betalar för att systemet ska fungera för alla människor och företag i vårt land, säger Jonas Sjöstedt.

Den bristande mobiltäckningen i glesbygden är ett allt större problem. Abbas gamla låt ”Ring, ring bara du slog en signal. Ring, ring tystnaden är så total”… skulle kunna tjäna som en illustration över det nuvarande tillståndet i Sverige när det gäller mobiltäckningen: Delar av Sverige hamnar under radarn när marknadskrafterna lämnats att lösa situationen och Telia samtidigt börjat montera ner den fasta telefonin.

– Det är en mycket allvarlig situation när småföretag och äldre människor lämnas utan fungerande telefoni, säger Jonas Sjöstedt.

– Vi vet också mycket väl att skälet till att många människor flyttar ifrån glesbygden, trots att de egentligen vill fortsätta leva och verka där, är den olyckliga kräftgången av bristande service och bristande infrastruktur, och att ännu fler då flyttar.

För att vända utvecklingen är det nödvändigt att staten går in och garanterar allas rätt till fungerande telefoni, menar Jonas Sjöstedt. Enligt det nya förslaget från Vänsterpartiet ska alla mobiloperatörer vara med och bidra till finansieringen av mobiltäckningen genom att en avgift tas ut som en procentsats av omsättningen.

– Helt uppenbart klarar inte marknaden att lösa den här utmaningen utan man satsar enbart i områden där det är kommersiellt lönsamt och överger människor och företag på landsbygden. Detta är oacceptabelt, säger Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiet har inte fastlagt den exakta procentsatsen för hur mycket företagen ska bidra med, men enligt Jonas Sjöstedt rör det sig om ett par procent.

– Det viktiga nu är att Post-och telestyrelsen, som redan idag utreder de tekniska lösningarna, får nya direktiv, säger Jonas Sjöstedt.

– Den bristfälliga mobiltäckningen på landsbygden är ett allvarligt samhällsproblem som måste få en snar lösning och vi tror att vårt förslag kan bidra till den lösningen, säger Jonas Sjöstedt.
 

Kopiera länk