Våra företrädare

(V)i presenterar Birgit Eriksson

Idag är det dags för en presentation av Birgit Eriksson, kandidat nummer 4 till kommunfullmäktige.

Birgit Eriksson, nummer 4 på listan till kommunfullmäktige.

Birgit Eriksson, nummer 4 på listan till kommunfullmäktige.

1. Varför ställer du upp som kandidat till kommunfullmäktige?  Jag ställer upp på listan till kommunfullmäktige för att Vänsterpartiet är det parti som stämmer bäst överens med mina värderingar. Jag vill leva i ett solidariskt samhälle där glappet mellan de som har och de som inte har ska vara så litet som möjligt både lokalt, nationellt och globalt.

2. Varför har du valt att engagera dig i just Vänsterpartiet? Jag har bott i Bålsta sedan 1965, har vuxna barn och  barnbarn. Jag har varit engagerad i Vänsterpartiet sedan 1990-talet och varit ledamot i kommunfullmäktige under två  valperioder under 1990-talet. Därefter har jag arbetat utomlands i Östra Afrika, Södra Afrika och Mellanöstern med utveckling och bistånd. I Sverige har jag lång, bred och djup erfarenhet av vården, skolan, omsorgen, och arbete med flyktingar, invandring och integration.

För Håbos del vill jag arbeta följande

  • Bygga många hyreslägenheter
  • Mindre grupper i skolan, gäller alla stadier
  • Arbeta för en bättre integration
  • Ökat flyktingmottagande
  • Större satsningar på elevvård och flera lärare, speciallärare/specialpedagoger
  • Utökade resurser till äldrevården och hemtjänsten
  • Utökade resurser till missbruksvården

3. Vad gör du när du inte är politiskt aktiv? När jag inte arbetar politiskt tycker jag mycket om att umgås med mina barn, barnbarn och goda vänner.  Jag reser gärna till de länder jag arbetat i och umgås med vänner där. Jag tycker mycket om att  läsa.

Jag ärr med i Biskops Arnös  och Bona folkhögskolors styrelser, och är aktiv i  Socionomer utan Gränser.

Jag arbetar som lärare för undervisning av blivande undersköterskor. Där får jag användning för mina utbildningar, socionom och folkhögskolelärare.

Skriv en kommentar