Nyheter

Pride

Det känns helt absurt att tänka att homosexualitet varit kriminellt och setts som en sjukdom. Att det idag 74 år sedan avkriminaliseringen finns personer som inte vågar vara öppna med sin sexuella läggning eller könsidentitet. Vi vänsterpartiet är glada för att Håbo kommun flaggar under Euro Pride. Genom att flagga visar kommunen sitt stöd för de mänskliga rättigheterna och diskrimineringslagens förbud om att diskriminera personers rättighet att uttrycka sin sexualitet, könsidentitet och eller könsuttryck. För oss är det självklart att alla människor ska ges möjlighet att leva fullt ut. Att flagga är en positiv signal, även om alla kommuner oavsett flaggning eller inte har uppdrag att arbeta för de mänskliga rättigheterna. Att flagga är bara ett av flera sätt att uppmärksamma och visa stöd för alla människors lika värde och rättigheter. Vänsterpartiet är med på att sätta dessa frågor på dagordningen, förtrycket, hatet, kränkningarna och våldet. Det är något vi aldrig kan acceptera. Vi måste alla hjälpas åt att bekämpa fördomarna tillsammans. Vi tror på kärleken och att vi gemensamt kan ändra de attityder som gör att personer även idag inte vågar vara öppna med att leva sina liv fullt ut. Leve kärleken!

Kopiera länk