Lokalpolitiskt program 2014

Lokalpolitiskt program 2014

I Håbo är välfärden inte till salu

En förskola där barnen utvecklas utifrån sina förutsättningar

Vänsterpartiet är alltid barnens röst i samhällsdebatten. Varje enskilt barn har rätt att bli sedd och bekräftad varje dag. Alla barn ska känna trygghet i förskolan och ges möjlighet att utveckla färdigheter och självkänsla utifrån sina egna förutsättningar. Därför behövs mer personal i förskolan och en bra anpassad vistelsemiljö.

En trygg och jämlik skola

Alla barn och ungdomar har rätt till en trygg och lyckad skolgång. Med rätt metoder och stöd har alla barn och ungdomar möjlighet att lyckas. Skolan ska vara jämlik – alla barn och ungdomar ska garanteras en behovsanpassad skolgång oavsett i vilken skola de går. En jämlik skola avspeglar hela samhället och främjar mångfald och solidaritet. Vänsterpartiet vill att varenda skattekrona ska gå till barnen och skolans möjlighet att tillgodose olika elevers behov av olika pedagogiskt bemötande. Istället för att försvinna till vinstintresserade skolföretag.

En välfungerande omsorg och stimulerande fritidsaktiviteter

Kommunen ska genom socialtjänsten erbjuda hjälp av god kvalitet då så behövs. Kommunen ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom exempelvis polarna, välbesökta fritidsgårdar och andra mötesplatser, samt stötta socialt ansvarstagande föreningsliv.

Vänsterpartiet anser att samtliga behövande ska kunna erbjudas omsorg i vår hemkommun, det är ovärdigt att människor som inte vill flytta iväg från sin hemmiljö kan tvingas till detta.

Kultur, kreativitet och en stimulerande fritid är viktigt för alla och värdefullt att satsa på.

Skateparken samlar otroligt många i olika åldrar och har blivit en riktig succé. Vänsterpartiet vill satsa på att erbjuda något likvärdigt även vintertid.

För en hållbar miljö

I arbetet för att nå en hållbar utveckling är det viktigt att vi hela tiden anstränger oss för att minimera vår negativa miljöpåverkan. Miljön är ett genomgående perspektiv i Vänsterpartiets politik.

Bostäder och arbete åt alla

Vänsterpartiet anser att kommunen bör ge ägardirektiv om att Håbohus ska starta upp nybyggnation av smålägenheter. Det skulle ge våra ungdomar en möjlighet att stanna kvar på hemorten vilket ger ung arbetskraft till Håbos småföretagare och kommun.