2014-09-10
Fyra prioriteringar inför en ny regering

Fyra prioriteringar inför en ny regering

Jonas Sjöstedt presenterade idag fyra utav de prioriteringar Vänsterpartiet kommer att ha i en ny regering. Precis som tidigare är frågan om vinster i välfärden central, men Vänsterpartiet vill påverka på alla områden och presenterar nu tre nya prioriteringar. – Något av det allra viktigaste vi vill ta tag i efter valet är att komma till rätta med inkomstklyftan mellan kvinnor och män. Och det råder ingen brist på saker att göra här. Det handlar bland anna...
2014-09-09
(V)i presenterar Leif Lindkvist

(V)i presenterar Leif Lindkvist

Idag presenterar vi Leif Lindkvist, förstanamn på listan till Håbo kommunfullmäktige.  1. Varför ställer du upp som kandidat till kommunfullmäktige?  Jag vill vara med att påverka så att v...
2014-09-07
Vänsterpartiet vill ha gratis kollektivtrafik i Uppsala län

Vänsterpartiet vill ha gratis kollektivtrafik i Uppsala län

Vänsterpartiet presenterar idag en statlig satsning på avgiftsfri kollektivtrafik i Uppsala län. Reformen är ett försök där Uppsala tillsammans med Örebro län ska pröva effekterna av avgi...
2014-09-05
(V)i presenterar Birgit Eriksson

(V)i presenterar Birgit Eriksson

Idag är det dags för en presentation av Birgit Eriksson, kandidat nummer 4 till kommunfullmäktige. 1. Varför ställer du upp som kandidat till kommunfullmäktige?  Jag ställer upp på listan t...
2014-09-03
(V)i presenterar Laila Sverndal

(V)i presenterar Laila Sverndal

Idag är det dags för presentation av Laila Sverndal, nummer 2 på listan till kommunfullmäktige. 1. Varför ställer du upp som kandidat till kommunfullmäktige?  Jag vill påverka äldreomsorge...