2017-12-18
Kommande medlemsmöten

Kommande medlemsmöten

Medlemmar och sympatisörer hälsas välkomna till följande möten Stockholmsvägen 103 kl. 18.00, partilokalen i Bålsta gamla Talltorpsskolan. När byggnaden rivs kommer vi att vara i kommunhuset. söndag 15 mars söndag 6 maj söndag 10 juni söndag 30 september söndag 4 november söndag 9 december...
2014-09-10
Fyra prioriteringar inför en ny regering

Fyra prioriteringar inför en ny regering

Jonas Sjöstedt presenterade idag fyra utav de prioriteringar Vänsterpartiet kommer att ha i en ny regering. Precis som tidigare är frågan om vinster i välfärden central, men Vänsterpartiet vill...
2014-09-09
(V)i presenterar Leif Lindkvist

(V)i presenterar Leif Lindkvist

Idag presenterar vi Leif Lindkvist, förstanamn på listan till Håbo kommunfullmäktige.  1. Varför ställer du upp som kandidat till kommunfullmäktige?  Jag vill vara med att påverka så att v...
2014-09-07
Vänsterpartiet vill ha gratis kollektivtrafik i Uppsala län

Vänsterpartiet vill ha gratis kollektivtrafik i Uppsala län

Vänsterpartiet presenterar idag en statlig satsning på avgiftsfri kollektivtrafik i Uppsala län. Reformen är ett försök där Uppsala tillsammans med Örebro län ska pröva effekterna av avgi...
2014-09-05
(V)i presenterar Birgit Eriksson

(V)i presenterar Birgit Eriksson

Idag är det dags för en presentation av Birgit Eriksson, kandidat nummer 4 till kommunfullmäktige. 1. Varför ställer du upp som kandidat till kommunfullmäktige?  Jag ställer upp på listan t...